Project Description

Vartotojų pasitenkinimas yra vienas aktualiausių sėkmę lemiančių veiksnių. Jis siejamas su vartotojų patirtimi gaunant tam tikrą paslaugą ir parodo, kaip gauta paslauga atitinka vartotojų lūkesčius ir reikmes. Tai atrodo elementaru, tačiau visgi yra labai sunku teikti paslaugas, kurias klientai įvertintų puikiai. Sunku nustatyti, kokio lygio komunikacija yra efektyvi ir ar aukštas klientų pasitenkinimas nėra vien deklaruojamas popieriuje. Mes padėsime įvertinti jūsų įmonės darbą su klientais, nustatysime, ar komunikacija yra efektyvi, nurodysime konkrečias sritis, kuriose jūs esate stiprūs ir kur turite pasitempti. Taip pat sukursime efektyvų klientų pasitenkinimo lygio kėlimo strategiją ir veiklos planą, atsižvelgiant į jūsų padėtį rinkoje, ekonominę padėtį ir bendrą veiklos modelį.