Project Description

Teorija + Praktika

Logistikos negalima išmokti iš vadovėlio, norint teikti šias paslaugas bei daugiau uždirbti, būtinos praktinės žinios. Mes galime padėti jums išmokti logistikos specialybės subtilybių, kurios padės jums tapti tikru profesionalu.

Teorinės ir praktinės žinios:

  • logistikos veiklą reglamentuojanti dokumentacija,

  • pagrindinės rizikos ir jos sumažinimo metodai,

  • sėkmingas paslaugų teikimo procesas,

  • sėkmingas pardavimų procesas,

  • sėkmingos komunikacijos strategija,

  • techniniai reikalavimai, kurie būtini teikiant logistikos paslaugas.