Vis daugiau įmonių optimizuoja savo veiklą, bei sprendžia darbuotojų trūkumą perkeldami tam tikras darbines funkcijas į kitas šalis. Šiais laikais tai padaryti labai lengva, kadangi dauguma šių laikų įmonių funkcijų gali būti kokybiškai atliekamos iš bet kurios pasaulio vietos. Globalizaciją davė didžiulę naudą ekonomikai, tačiau tuo pačiu privertė suprasti, kad mes esame vienas nuo kitų priklausomi, vakarykštė kitos valstybės problema, rytoj jau bus ir mūsų. Visa tai įtakoja įmonių judėjimą bei keičia užsienio investicijų žemėlapį. Iškyla dilema ar vis dar apsimoka outsourcinti arba offshorinti, į kokias šalis bei kokias funkcijas autsourcinti arba offshorinti. Šiame straipsnyje plačiau aptarsime šį klausimą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad Daugelyje literatūros Outsource ir Offhore sąvokos, dažnu atveju, yra suvienodinamos, tačiau jos yra skirtingos, kadangi vienu atveju, įmonės perleidžia savo veiklą teikti kitoms įmonėms savo šalyje arba kitoje šalyje, kitu atveju, atsidaro savo padalinius kituose šalyse, todėl šiame straipsnyje šios sąvokos bus atskirtos viena nuo kitos, o Outsourcinimas, toliau tekste, bus suprantamas kaip tam tikrų funkcijų perleidimas kitai užsienio įmonei.

Kodėl įmonės pasirenka outsourcinti/ofshorinti ir kokios pagrindinės rizikos ir grėsmės, susijusios su šiuo veiksmu?

Pagrindinės priežastys, dėl kurių įmonės perkelia savo veiklą arba perduoda vykdyti partneriams:

 • Veiklos optimizavimas

 • Darbuotojų trūkumo sprendimai

 • Lėšų taupymas

 • Priartėjama prie tam tikrų rinkų

 • Patogesnė lokalizacija

Nagrinėjant įmonių pasisakymus spaudoje, galima daryti išvadą, kad tiek autsourcinti, tiek offshorinti apsimoka, jeigu tai sutampa su kompanijos tikslais ir vizija, tačiau neretai susiduriama ir su sunkumais. Daugelis įmonių nuogąstauja ir bijo priimti sprendimą, dėl austoucinimo arba ofshoringo, tačiau tai yra didžiulė klaida, kadangi šiais laikais tai yra gyvybiškai svarbu, kadangi jeigu nebūsite lankstūs, nesugebėsite greitai reaguoti į susidariusias rinkoje situacijas, artimiausiu metu neatlaikysite konkurencijos ir žlugsite, o būtent tam tikrų įmonės procesų perleidimas kitiems, arba padalinio atsidarymas kitoje vietoje, padeda jums tapti lankstesniam, bei atpiginti pagrindinę jūsų prekę.

Žemiau lentelėje pateiksiu outsourcinimo bei offshoringo, nauda, rizika bei grėsmes.

Oustsource Offshhore
Nauda:

 • Vykdymo kaštų sumažinimas
 • Įmonė sutelkia dėmesį į pagrindinę veiklą
 • Vidinių resursų atlaisvinimas bei galimybė juos nukreipti kita linkme.
 • Darbinių funkcijų efektyvumo didinimas
 • Rizikos pasidalinimas su partneriu
 • Gaunama pasaulinio lygio patirtis
 • Lankstumas
 • Sprendžiamos problemos susijusios su reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, infrastruktūros trūkumu.
 • Mažesnė procesų kontrolė lyginant su offshoringu
Nauda:

 • Kaštų mažinimas
 • Mokesčių mažinimas
 • Mažesnės investicijos
 • Sprendžiamos problemos susijusios su reikiamos kvalifikacijos darbuotojų bei infrastruktūros trūkumu
 • Kapitalo apsauga
 • Priartėjama prie tam tikrų rinkų
 • Gilesnė procesų kontrolė, lyginant su autsourcinimu
Rizika ir grėsmės:

 • Ne tinkamo partnerio pasirinkimas
 • Galimos kokybės problemos
 • Komunikacijos su partneriu problemos
 • Nestabili šalies ekonominė padėtis
Rizika ir grėsmės:

 • Rizika susijusi su teisinės, politinės ir kultūrinės aplinkos neišmanymu
 • Nestabili pasirinktos šalies ekonominė bei politinė situacija
 • Reikia didesnių investicijų nei outsourcinimo atveju
 • Užtrunkama daugiau laiko, kol viskam pasiruošiama.
 • Nesėkmės atveju prarandama daugiau pinigų negu outsourcinimo atveju.
 • Reikia rūpintis darbuotojų atranka, motyvaciniais paketais, priedais, atleidžiant darbuotoją mokėti išmokas.

Apibendrinant lentelės informaciją, pagrindiniai skirtumai yra tie, kad offshoringo atveju, įmonės labiau įsitraukia ir turi daugiau kontrolės, tuo pačiu reikia didesnių finansinių įdėjimų, tačiau visumoje offshorinti dauguma atveju yra pigiau, negu outsourcinti. Atrodytu, kad offshorinti labiau apsimoka, tačiau tokiu atveju, prisiimama didesnė rizika ir nesėkmės atveju, padariniai gali būti labai skausmingi, ypač mažoms arba vidutinėms įmonėms. Taigi, tiek ofshorinti, tiek ir outsourcingi apsimoka, svarbu įsivertinti visas rizikas, atlikti namų darbus renkantis partnerį, taip išvengsite galimų klaidų bei galėsite pilnai išnaudoti visas galimybes.

Offshorinimo atveju svarbu:

 1. Tinkamai pasirinkti šalį. Ypatingą dėmesį atkreipkite į mokestinę bazę, šalies bei politinį stabilumą, įvertinkite karų riziką, valdžios požiūrį į užsienio investicijas.
 2. Įsivertinkite savo finansines galimybes. Įvertinkite visas išlaidas susijusias su centro ar gamybinio padalinio atsidarymu kitoje šalyje, kokias lėšas naudosite savas ar banko, kokie bus pinigų naudojimo kaštai, įsitikinkite, kad nesėkmės arba pasitraukimo atveju, nepajusite drastiškų pasekmių.
 3. Įvertinkite šalies infrastruktūrą. Išsiaiškinkite ar pasirinkta šalis turi tinkamą infrastruktūrą, jūsų veiklai (keliai, uostai, kiti transporto mazgai, internetas ir kt.), ar šalis turi susisiekimą su jūsų norimomis pasiekti rinkomis ar motinine šalimi, įsivertinkite logistikos kaštus.
 4. Įvertinkite šalyje gyvenančių žmonių profesinį lygį. Ar rasite pakankamą kiekį, jums reikalingos kvalifikacijos žmonių, įsivertinkite ar mentaliteto skirtumai nesukels problemų jūsų paslaugos ar gaminių kokybei.

Outsourcinimo atveju svarbu:

 1. Išsiaiškinkite ar procesas kurį norite perleisti nėra pagrindinis, kuriantis konkurencinį pranašumą. Idėja paprasta, perleisti galima daugelį paslaugos ar prekės, tiek gamybinių tiek ir valdymo bei vykdymo funkcijų, tačiau reikia išsiaiškinti ar tokiu atveju, neprarasite savo konkurencinio pranašumo, įsivertinti plagijavimo riziką. Strategiškai svarbias, tiesiogiai susijusias su pajamomis funkcijas perleisti negalima.
 2. Tinkamai pasirinkite partnerį. Įvertinkite partnerio darbinę istoriją, išsiaiškinkite ar partneris nebuvo pakliuvęs į konfidencialumo skandalus, kaip komunikuoja ar siūlo lanksčias bendradarbiavimo sąlygas bei aiškias ir lanksčias atsiskaitymo sąlygas, ar suteikia savo darbams garantiją.
 3. Įvertinkite šalyje gyvenančių žmonių profesinį lygį. Ar rasite pakankamą kiekį, jums reikalingos kvalifikacijos žmonių, įsivertinkite ar mentaliteto skirtumai nesukels problemų jūsų paslaugos ar gaminių kokybei.
 4. Įsivertinkite ar partneris išmano technologijas su kuriomis teks dirbti. Įvertinkite ar partneris išmano naujausias technologijas susijusias su jūsų paslauga ar produktu. Ar išmano bei diegia naujausias vadybos sistemas (Lean, Scrum).
 5. Kaštų ir naudos analizė. Įsivertinkite ar gaunama paslauga nėra ženkliai brangesnė, lyginant su tuo ką galėtumėte gauti iš kitų partnerių. Įsivertinkite kainos ir kokybės santykį.

Kur perkelti savo veiklą arba atsidaryti savo padalinį?    

Šalių pasirinkimas ganėtinai platus: Azijos šalys, Baltijos valstybės, Europa, Amerikos, Afrika, Artimieji rytai.  Šiuo metu populiariausios šalys: Indija, Filipinai, Kinija, Malaizija, Vietnamas, Lenkija, Airija, Kosta rika, Šri lanka,  Brazilija, Čekija, Afrika, Bulgarija,  Argentina , Urugvajus ir daugelis kitų. Jeigu nagrinėti visą šalių sąrašą išryškėja tendencija, jog  populiariausios outsourcinimo/ofhoringo šalys vis dar yra Azijos valstybės bei kitos kylančios ekonomikos šalys, nors bendrai ,dėl ekonominių, politinių bei geopolitinių veiksnių, tokių kaip: įtempti santykiai tarp Rusijos ir vakarų bei JAV, Vakarų sankcijos Rusijai, naftos kainų kritimas, Karai viduriniuose rytuose, terorizmas, pabėgėlių problemos Europoje, Pasaulis dar nėra atsigavęs po recesijos Eurpoe had still not recovered from recession, Kinijos ekonomikos sulėtėjimas, kertinių ES valstybių pasitraukimas iš bendrijos ir kt. Visi šie veiksniai perbraižo outsourcinimo žemėlapį, atsiranda papildomų galimybių Europos šalims: Airijai, Lenkijai, Lietuvai, Estijai, Latvijai, Vengrijai,  kurios yra ramesnės bei stabilesnės. Bendrai, šiuo metu, dėl užsienio investicijų kovoja daugelis šalių, ne tik besivystančių rinkų šalys, todėl konkurencija vis didėja, o tai naudinga užsienio investuotojams.

Į kokius kriterijus reiktų atkreipti dėmesį renkantis šalį:

 • Darbuotojų kvalifikacija, išsilavinimas ir kalbų mokėjimas.
 • Darbuotojų kaštai lyginant su kitomis valstybėmis
 • Kainos ir kokybės santykis
 • Susisiekimas su kitomis šalimis, o svarbiausia su Jums rūpimomis rinkomis.
 • Ar toje šalyje užtenka žaliavų bei kitų Jums reikalingų resursų
 • Mokestinės bazės palankumas, konkrečiai Jūsų prekei ar paslaugai.
 • Kultūriniai skirtumai
 • Politinės situacijos stabilumas.

Vis dar pigiausia outsourcinti į Azijos bei pietų Amerikos šalis. Kiek tenka domėtis kitų įmonių praktika, nusiviliama skirtingų kultūrų šalimis, tokiomis kaip Indijos, Kinijos paslaugomis, dėl laiko juostų skirtumų, netenkina kokybė, kitoks mentalitetas ir t.t. todėl daugelis įmonių žvalgosi į Europos sąjungos valstybes, dėl patogumo, panašaus mentaliteto, geros darbo etikos ir t.t. Artėjimą prie savo rinkų skatina vis didėjanti konkurencija, technologinės naujovės, dalijimosi ekonomika, kadangi šiais laikais, dažnu atveju, reikia būti pirmesniu arba geresniu už konkurentą, nebeužtenka būti tiesio pigesniu, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti kokybei, lankstumui ir operatyvumui, ko dažnu atveju iš besivystančių rinkų negaunama, dėl uždelsto problemų sprendimų, broko ir bendrai kitokio supratimo apie pačią problemą, jos sprendimą, o tuo labiau apie operatyvų sprendimą.

Jeigu skirstant pagal verslo procesus, tai i kylančias rinkas dažniausiai perkeliamos sritys kurioms nereikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų arba procesai kuriems nereikia ypatingos priežiūros, tai yra: gamyba (ne pagrindinių detalių ar produkcijos), skambučių centrai, informacijos įkėlimo paslaugos ir t.t. Kalbant apie svarbesnius procesus ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, kurie reikalingi operacijų ar paslaugų centrų valdymui, IT infrastruktūros kūrimui ar valdymui, Inžinerinių sprendimų kūrimui ir diegimui, finansų valdymui, įvairūs tyrimai, Logistika ir t.t. labiau pasitarnauja Europos  valstybės, arba šalia esančias, tačiau pigesnės vietovės.

Kaip apsipręsti offshorinti ar outsourcinti?

Kai jau esate rimtai apsisprendę, pakelti sparnus, belieka nuspręsti, kas geriau ar atsidaryti savo padalinį kitoje valstybėje, ar susirasti partnerį, kuris tai atliks už jus. Sprendimas tikrai nėra lengvas, kadangi kaip jau matėte kiekvienas iš pasirinkimų turi savų pliusų bei minusų.

Žemiau pateiksiu pagrindiniu klausimus, kurie palengvins apsisprendimą.

Žvelgdami į schemą galėtume teigti, kad didelėms, sukaupusioms patirtį bei finansiškai stiprioms įmonėms, labiau apsimokėtu offshorinti, tačiau, vėlgi, reiktų įsivertinti pinigų naudojimo kaštus, padalinio atsidarymo laiką, turimas žinias, know how ir t.t. ir nuspręsti ar menamas pinigų taupymas bei didesnė kontrolė, nepavirs papildomomis sąnaudomis bei neįtakos lankstumo mažėjimą. Mažoms arba vidutinėms įmonėms, vienareikšmiškai reiktų outsourcinti, kadangi jos dažnu atveju, neturi patirties, finansinių išteklių, bei jų konkurencinis pranašumas yra lankstumas arba nišiniai produktai, kurie reikalauja greičio bei lankstumo, kurį galėtų suteikti tinkamai pasirinktas partneris.

Bendrai outsourcinti, jeigu tai nėra pagrindinė funkciją, kurią perleidžiant rizikuojate savo konkurencinio pranašumo praradimu, apsimoka ir tai daryti reikia drąsiai, kadangi kaip pagrindinis finansų dėsnis teigia, kad pinigai yra vertingesni šiandien, taip ir pagrindinis konkurencinio pranašumo dėsnis teigia, kad  kiekviena atsiradusia nauja galimybe reikia pasinaudoti šiandien, o dar geriau, jau reikėjo pasinaudoti vakar.

Jeigu turite klausimų, susijusių su veiklos perkėlimų į kitas šlis, o ypač į Pa balčio regioną, maloniai prašome kreiptis.

Pasiruošę bendradarbiauti?